0915551519

Bệnh sán là gan

BỆNH SÁN LÁ GAN

??́? ??́ ??? ???̉ ??̀ ??̣̂? ??̣̂?? ??̂́? ???̛?̛̀?? ??̣̆? ?̛̉ ??̛?̛́? ??, đ?̣̆? ???̣̂? ?̛̉ ??̣̂? ??̂́ đ?̣? ???̛?̛?? ??̉ ??̣̂ ??̆́? ??̣̂?? ??́? ??́ ??? ???̉ ????̂́? đ?̂́? ??% ??̂? ??̂́. ??̣̂?? ??́? ??́ ??? ???̉ ??̂́? ???̂?? đ?̛?̛̣? ???́? ???̣̂? ??̛́? ??̀ đ??̂̀? ???̣ ??̣? ???̛̀? ??̃ ??̂? ?̉?? ??̛?̛̉?? ?????̂? ???̣?? đ?̂́? ??̛́? ???̉? ???̛?̛̀? ??̣̂??.
PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN MEDIC SÀI GÒN
?????̂? ???̂? ??̂? ??̣̂?? ??́? ??́ ??? ???̉
??́? ??́ ??? ?ℎ?̉ ??̀ ?? ???ℎ ??̣̂? ??́ ?ℎ? ??̀ ???ℎ ???̛?̛̉?? ?ℎ?̛́? ??̣?. ?̛̉ ???̛?̛̀?, ??́? ???̛?̛̉?? ?ℎ?̀?ℎ ??́ ???ℎ ?̛̉ đ?̛?̛̀?? ??̣̂?, đ?̉ ???̛́??, ???̛́?? ??́? ??́ ??? ?ℎ?̉ ??̃ ?ℎ?? ??̣̂? ???̂́?? ???̣̂? ??̀ ?ℎ?? ?ℎ?̂? ?? ????̀? ??̂? ???̛?̛̀??. ??̂́? ?ℎ?̂? ??̛? ??̀? ??̂? ???̛?̛̀?? ??̛?̛́?, ???̛́?? ??́? ??̃ ?ℎ?́? ????̂̉? ?ℎ?̀?ℎ ?̂́? ???̀?? ??̂??. ?ℎ?̛̃?? ?̂́? ???̀?? ??̂?? ??̀? ??̃ ?? ?ℎ???̂̉? ??̛̣ ?? ????? ??̛?̛́? ??̀ ??̀? đ?̂́? ??̛ ???́ ????? ??́? ???̀? ?̂́?. ????? ??̛ ?ℎ?̂̉ ?̂́?, ?̂́? ???̀?? ??̂?? ??̃ ?ℎ?́? ????̂̉? ?ℎ?̀?ℎ ?ℎ?̛̃?? ?̂́? ???̀?? đ??̂?. ??́? ?̂́? ???̀?? đ??̂? ??? đ?́ ??̃ ??̛̀? ?̂́? ??̀ ??̀? đ?̂́? ??̛ ???́ ????? ??́? ???̀? ??́ ??̛?̛́? ???̣?, ?ℎ?́? ????̂̉? ?ℎ?̀?ℎ ???? ?̂́? ???̀?? ????? ??̛ ?ℎ?̂̉ ??́.
??̣̂?ℎ ??́? ??́ ??? ?ℎ?̉ ?ℎ?̛?̛̀?? ???̂́? ℎ??̣̂? ?̛̉ ?ℎ?̛̃?? ???̛?̛̀? ??̛̀?? ?̆? ??̉? ??́, ?̆? ??́ ?ℎ?̛? đ?̛?̛̣? ??̂́? ?ℎ?́? ℎ??̣̆? ???̛?̛̀? ??̂́?? ?̛̉ ??̀?? ??́ ??̣̂? ???́? ?̆? ??̉? ??́. ?ℎ? ?̆? ??́ ?ℎ?̛? đ?̛?̛̣? ??̂́? ?ℎ?́? ??́ ???? ?̂́? ???̀?? ??́? ??́ ??? ??́, ??? ?ℎ? ?̆?, ??́? ?̂́? ???̀?? ??̀? ??̃ ??̀? ??̣ ??̀?, ???̂́?? ??́ ???̀?? ??̂̀? ?ℎ?? đ?̛?̛̀?? ??̣̂? ??̂? ???, ?ℎ?́? ????̂̉? ?ℎ?̀?ℎ ??́? ??́ ??? ???̛?̛̉?? ?ℎ?̀?ℎ ??́ ???ℎ ??̀ ??̂? ??̣̂?ℎ ?̛̉ đ?̛?̛̀?? ??̣̂?. ?ℎ?̛̀? ???? ??̛̀ ?ℎ? ?̂́? ???̀?? ??̂? ?ℎ?̣̂? ??̛ ?ℎ?̂̉ đ?̂́? ?ℎ? ??́? ???̛?̛̉?? ?ℎ?̀?ℎ ??̂? ??́? ????̣̂? ?ℎ?̛́?? ??̣̂?ℎ ?ℎ??̉?? 3 – 4 ???̂̀?.
????̣̂? ???̛́?? ??̣̂?? ??́? ??́ ???̉ ?̛̉ ???
?ℎ? ??̆́? ??̣̂?ℎ ??́? ??́ ?ℎ?̉ ?̛̉ ???, ???̛?̛̀? ??̣̂?ℎ ??̃ ??́ ??́? ????̣̂? ?ℎ?̛́?? ?ℎ?̛: đ?? ??̛́? ??̀?? ???, ?ℎ?́? ?̆?, ??̂́? ???̣? ???̂? ℎ?́?, ?̣̂? ?̣?ℎ ?ℎ?́ ???̂?, ?ℎ?́? ??? ???̀? ?ℎ?̂?, ??̂̉? ??̂̉?, ??́ ?ℎ?̂̉ ??̣? ??, ??̀?? ??, ??̀? ?ℎ?? ?ℎ??̂́? ??́?.
??̣̂?? ??́? ??́ ??? ???̉ ??̂? ?̉?? ??̛?̛̉?? ?????̂? ???̣?? đ?̂́? ??̛́? ???̉? ???̛?̛̀? ??̣̂??. ??́? ??́ ??? ???̉ ??? ??́ ???? ????? ??̛ ???̂̉ ??̃ ??̂?:
– Đ?? ??̣??, ??̂́? ???̣? ???̂? ℎ?́?, ?ℎ??̂́? ??́?, ??́?ℎ ?ℎ?́?ℎ ??̀ ???̂? đ?̛?̛̀?? ??̣̂?, ?́? ?? đ?̛?̛̀?? ??̣̂?.
– ??̛ ℎ?́? ??? ??̉? ?̛̉ ?ℎ??̉?? ??̛̉?, ??̂̉ ?ℎ?̛́? ??? ??̆?? ???ℎ, ?ℎ??́? ℎ?́? ??̛̃ ???, ?́? ?? ???, ??́ ?ℎ?̂̉ ??́ ??̂̉ ???̛?̛́??
– ??̉? ??̣̂?, đ?̣̆? ???̣̂? ??́ ?ℎ?̂̉ ??̂? ??? ?ℎ?̛ đ?̛?̛̀?? ??̣̂? ?ℎ????????????????
—————————————
???̀?? ???́? ???̂̉? Đ??́? ????? ??̀? ??̀?- ??̛̣? ???̣? ?? ??́? đ?̂̉ ??́? ?????̣̂?!
>>>Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng gọi tới 0914.496.516 hoặc COMMENT/INBOX tại đây để được tư vấn.
Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn
?97 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
?Hotline: 0914.496.516

Trả lời

I am Dr.Bao
Online
Xin chào, tôi là Dr.Bao, bác sĩ tư vấn online của bạn. 👋
Xin chào, tôi là Dr.Bao, bác sĩ tư vấn online của bạn. 👋
LOGO