0915551519

Bệnh sán là gan

BỆNH SÁN LÁ GAN

??́? ??́ ??? ???̉ ??̀ ??̣̂? ??̣̂?? ??̂́? ???̛?̛̀?? ??̣̆? ?̛̉ ??̛?̛́? ??, đ?̣̆? ???̣̂? ?̛̉ ??̣̂? ??̂́ đ?̣? ???̛?̛?? ??̉ ??̣̂ ??̆́? ??̣̂?? ??́? ??́ ??? ???̉ ????̂́? đ?̂́? ??% ??̂? ??̂́. ??̣̂?? ??́? ??́ ??? ???̉ ??̂́? ???̂?? đ?̛?̛̣? ???́? ???̣̂? ??̛́? ??̀ đ??̂̀? ???̣ ??̣? ???̛̀? ??̃ ??̂? ?̉?? ??̛?̛̉?? ?????̂? ???̣?? đ?̂́? ??̛́? ???̉? ???̛?̛̀? ??̣̂??.
PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN MEDIC SÀI GÒN
?????̂? ???̂? ??̂? ??̣̂?? ??́? ??́ ??? ???̉
??́? ??́ ??? ?ℎ?̉ ??̀ ?? ???ℎ ??̣̂? ??́ ?ℎ? ??̀ ???ℎ ???̛?̛̉?? ?ℎ?̛́? ??̣?. ?̛̉ ???̛?̛̀?, ??́? ???̛?̛̉?? ?ℎ?̀?ℎ ??́ ???ℎ ?̛̉ đ?̛?̛̀?? ??̣̂?, đ?̉ ???̛́??, ???̛́?? ??́? ??́ ??? ?ℎ?̉ ??̃ ?ℎ?? ??̣̂? ???̂́?? ???̣̂? ??̀ ?ℎ?? ?ℎ?̂? ?? ????̀? ??̂? ???̛?̛̀??. ??̂́? ?ℎ?̂? ??̛? ??̀? ??̂? ???̛?̛̀?? ??̛?̛́?, ???̛́?? ??́? ??̃ ?ℎ?́? ????̂̉? ?ℎ?̀?ℎ ?̂́? ???̀?? ??̂??. ?ℎ?̛̃?? ?̂́? ???̀?? ??̂?? ??̀? ??̃ ?? ?ℎ???̂̉? ??̛̣ ?? ????? ??̛?̛́? ??̀ ??̀? đ?̂́? ??̛ ???́ ????? ??́? ???̀? ?̂́?. ????? ??̛ ?ℎ?̂̉ ?̂́?, ?̂́? ???̀?? ??̂?? ??̃ ?ℎ?́? ????̂̉? ?ℎ?̀?ℎ ?ℎ?̛̃?? ?̂́? ???̀?? đ??̂?. ??́? ?̂́? ???̀?? đ??̂? ??? đ?́ ??̃ ??̛̀? ?̂́? ??̀ ??̀? đ?̂́? ??̛ ???́ ????? ??́? ???̀? ??́ ??̛?̛́? ???̣?, ?ℎ?́? ????̂̉? ?ℎ?̀?ℎ ???? ?̂́? ???̀?? ????? ??̛ ?ℎ?̂̉ ??́.
??̣̂?ℎ ??́? ??́ ??? ?ℎ?̉ ?ℎ?̛?̛̀?? ???̂́? ℎ??̣̂? ?̛̉ ?ℎ?̛̃?? ???̛?̛̀? ??̛̀?? ?̆? ??̉? ??́, ?̆? ??́ ?ℎ?̛? đ?̛?̛̣? ??̂́? ?ℎ?́? ℎ??̣̆? ???̛?̛̀? ??̂́?? ?̛̉ ??̀?? ??́ ??̣̂? ???́? ?̆? ??̉? ??́. ?ℎ? ?̆? ??́ ?ℎ?̛? đ?̛?̛̣? ??̂́? ?ℎ?́? ??́ ???? ?̂́? ???̀?? ??́? ??́ ??? ??́, ??? ?ℎ? ?̆?, ??́? ?̂́? ???̀?? ??̀? ??̃ ??̀? ??̣ ??̀?, ???̂́?? ??́ ???̀?? ??̂̀? ?ℎ?? đ?̛?̛̀?? ??̣̂? ??̂? ???, ?ℎ?́? ????̂̉? ?ℎ?̀?ℎ ??́? ??́ ??? ???̛?̛̉?? ?ℎ?̀?ℎ ??́ ???ℎ ??̀ ??̂? ??̣̂?ℎ ?̛̉ đ?̛?̛̀?? ??̣̂?. ?ℎ?̛̀? ???? ??̛̀ ?ℎ? ?̂́? ???̀?? ??̂? ?ℎ?̣̂? ??̛ ?ℎ?̂̉ đ?̂́? ?ℎ? ??́? ???̛?̛̉?? ?ℎ?̀?ℎ ??̂? ??́? ????̣̂? ?ℎ?̛́?? ??̣̂?ℎ ?ℎ??̉?? 3 – 4 ???̂̀?.
????̣̂? ???̛́?? ??̣̂?? ??́? ??́ ???̉ ?̛̉ ???
?ℎ? ??̆́? ??̣̂?ℎ ??́? ??́ ?ℎ?̉ ?̛̉ ???, ???̛?̛̀? ??̣̂?ℎ ??̃ ??́ ??́? ????̣̂? ?ℎ?̛́?? ?ℎ?̛: đ?? ??̛́? ??̀?? ???, ?ℎ?́? ?̆?, ??̂́? ???̣? ???̂? ℎ?́?, ?̣̂? ?̣?ℎ ?ℎ?́ ???̂?, ?ℎ?́? ??? ???̀? ?ℎ?̂?, ??̂̉? ??̂̉?, ??́ ?ℎ?̂̉ ??̣? ??, ??̀?? ??, ??̀? ?ℎ?? ?ℎ??̂́? ??́?.
??̣̂?? ??́? ??́ ??? ???̉ ??̂? ?̉?? ??̛?̛̉?? ?????̂? ???̣?? đ?̂́? ??̛́? ???̉? ???̛?̛̀? ??̣̂??. ??́? ??́ ??? ???̉ ??? ??́ ???? ????? ??̛ ???̂̉ ??̃ ??̂?:
– Đ?? ??̣??, ??̂́? ???̣? ???̂? ℎ?́?, ?ℎ??̂́? ??́?, ??́?ℎ ?ℎ?́?ℎ ??̀ ???̂? đ?̛?̛̀?? ??̣̂?, ?́? ?? đ?̛?̛̀?? ??̣̂?.
– ??̛ ℎ?́? ??? ??̉? ?̛̉ ?ℎ??̉?? ??̛̉?, ??̂̉ ?ℎ?̛́? ??? ??̆?? ???ℎ, ?ℎ??́? ℎ?́? ??̛̃ ???, ?́? ?? ???, ??́ ?ℎ?̂̉ ??́ ??̂̉ ???̛?̛́??
– ??̉? ??̣̂?, đ?̣̆? ???̣̂? ??́ ?ℎ?̂̉ ??̂? ??? ?ℎ?̛ đ?̛?̛̀?? ??̣̂? ?ℎ????????????????
—————————————
???̀?? ???́? ???̂̉? Đ??́? ????? ??̀? ??̀?- ??̛̣? ???̣? ?? ??́? đ?̂̉ ??́? ?????̣̂?!
>>>Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng gọi tới 0914.496.516 hoặc COMMENT/INBOX tại đây để được tư vấn.
Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn
?97 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
?Hotline: 0914.496.516

Trả lời