0915551519

Vì sao phải xét nghiệm NIPT trước sinh

Vì sao phải xét nghiệm NIPT trước sinh?
𝐗𝐞́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐍𝐈𝐏𝐓 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐚̂𝐦 𝐥𝐚̂́𝐧 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐱𝐚́𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡.
𝗫𝗲́𝘁 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗡𝗜𝗣𝗧 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗴𝗶̀?
xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT
NIPT thường được sử dụng để tìm kiếm các rối loạn nhiễm sắc thể gây ra bởi sự thừa hoặc thiếu một bản sao của nhiễm sắc thể. NIPT chủ yếu chẩn đoán thai nhi mắc các hội chứng sau;
✅Hội chứng Down (trisomy 21, gây ra bởi một phụ nhiễm sắc thể 21 )
✅ Trisomy 18 (gây ra bởi một phụ nhiễm sắc thể 18 )
✅ Trisomy 13 (gây ra bởi một phụ nhiễm sắc thể 13 )
✅ Thêm hoặc thiếu các bản sao của nhiễm sắc thể X và Nhiễm sắc thể Y (nhiễm sắc thể giới tính).
Độ chính xác của xét nghiệm thay đổi tùy theo rối loạn.
𝘕𝘐𝘗𝘛 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘰̂̀𝘮 𝘴𝘢̀𝘯𝘨 𝘭𝘰̣𝘤 𝘤𝘢́𝘤 𝘳𝘰̂́𝘪 𝘭𝘰𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘮 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘨𝘢̂𝘺 𝘳𝘢 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘦́𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘮 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘵𝘩𝘦̂̉. 𝘕𝘐𝘗𝘛 đ𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢̆́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘳𝘰̂́𝘪 𝘭𝘰𝘢̣𝘯 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘨𝘢̂𝘺 𝘳𝘢 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘺 đ𝘰̂̉𝘪 (𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘦̂̉) 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘨𝘦𝘯 đ𝘰̛𝘯 𝘭𝘦̉. 𝘒𝘩𝘪 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘤𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ 𝘹𝘦́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘨𝘪𝘢̉𝘮, 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘩𝘺 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘕𝘐𝘗𝘛 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘢̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘩𝘰̛𝘯.
𝑿𝒆́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑵𝑰𝑷𝑻 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖𝒚 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒉𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
𝑁𝐼𝑃𝑇 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑚 𝑙𝑎̂́𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑚𝑎́𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑖. 𝑋𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑜̛̉ 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 9
Đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒙𝒆́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝑵𝑰𝑷𝑻
Mặc dù không phải là xét nghiệm bắt buộc, nhưng khuyến khích các mẹ bầu nên thực hiện xét nghiệm này. Đặc biệt là những mẹ bầu mang những yếu tố rủi ro sau đây:
👉Mang thai sau 35 tuổi
👉Tiền sử cá nhân hoặc gia đình sinh con bị bất thường nhiễm sắc thể
👉Làm thụ tinh nhân tạo, mang đa thai
👉Tiền sử sảy thai, sinh non không rõ nguyên nhân, sinh con bị dị tật
👉Kết quả xét nghiệm trước sinh như Double test và Triple test bất thường
👉Làm việc hoặc sinh sống trong môi trường độc hại, ô nhiễm…
Quyết định sàng lọc NIPT là một quyết định cá nhân, vì vậy thai phụ nên dành thời gian để xác định điều gì là tốt nhất cho mình đồng thời nghe theo tư vấn của bác sĩ sản khoa.
————————
𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒄𝒉𝒂̂̉𝒏 đ𝒐𝒂́𝒏 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒄 𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ 𝒙𝒆́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄, đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈!
📞Hotline: 0914.496.516
🏠97 Hải Phòng- Hải Châu- Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *