0915551519

Xét nghiệm ADN tại Đà Nẳng

XÉT NGHIỆM ADN TẠI ĐÀ NẴNG
♦️Dịch vụ xét nghiệm ADN hiện giờ không còn gì xa lạ đối với mọi người. Quy trinh thực hiện nhanh chóng, không rắc rối bởi các giấy tờ. 𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐱𝐞́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮!
♦️Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có rất nhiều nơi cung cấp dịch vụ xét nghiệm ADN. Phòng khám Medic Sài Gòn là một trong những nơi thu mẫu xét nghiệm ADN của Viện công nghệ Sinh học xét nghiệm ADN.
Kết quả chúng tôi trả về cho khách hàng đều là kết quả xét nghiệm ADN của viện công nghệ sinh học. 𝐂𝐡𝐨 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐓𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 Đ𝐎̂́𝐈 𝟗𝟗,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗%, không bị làm dối trá bởi lý do cá nhân.
♦️Kết quả trả về có đầy đủ tư cách pháp lý, được tòa án, cơ quan pháp lý Việt Nam hay cơ quan pháp lý nước ngoài chấp nhận ngay khi bạn cần sử dụng cho mục đích pháp lý như: đăng ký giấy khai sinh, hộ tịch, thừa kế, hỗ trợ nuôi con, quyền nuôi con.
✨ 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐞́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐀𝐃𝐍 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐛𝐚̉𝐨 𝐦𝐚̣̂𝐭. 𝐇𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛, 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐱𝐞́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐚̃ 𝐡𝐨́𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡.
✨𝐓𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐧, đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠.
✨𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.
Quý khách hàng có nhu cầu xét nghiệm ADN huyết thống, ADN dân sự, ADN pháp lý, vui lòng liên hệ Phòng khám Medic Sài Gòn để được tư vấn!
Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn hân hạnh là cơ sở xét nghiệm tin cậy và chính xác, đồng hành cùng quý khách hàng!
Hotline: 0914.496.516
97 Hải Phòng- Hải Châu- Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *